Psykologmottagning

På psykologmottagningen arbetar legitimerade psykologer. Vi arbetar med olika psykologiska insatser för dig med psykisk ohälsa som tex nedstämdhet, oro och ångest. Det innebär att du efter läkarbedömning kan erbjudas föreläsningar, gruppbehandling, internetbehandling eller korttidsterapi.


Föreläsningar

På Masthugget familjeläkare och BVC kan du gå på öppna föreläsningar om stress, sömn, ångest och depression.

Föreläsningarna är till för dig som har lättare besvär och som vill få tips och råd att jobba vidare med på egen hand. Under föreläsningarna får du även information om grupper och/eller internetbehandling. Föreläsningarna sker regelbundet och hålls av PTP-psykolog under i två timmar. Kostnad 50 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Prata med personal på vårdcentralen för information om datum samt anmälan!

Depressionsföresläsning
– Kunskap om depression
– Att bryta onda cirklar med beteendeaktivering
– Hantera tankar och känslor
– Tips om självhjälpsbok att jobba vidare med

Stressföreläsning
– Kunskap om stress, återhämtning, balans.
– Stresshanteringsstrategier.
– Råd om fysisk aktivitet och avspänningsträning.

Sömnföreläsning
– Sömnkunskap
– Strategier för att förbättra sömnen utifrån KBT
– Självhjälpsmaterial att jobba vidare med

Ångestföresläsning
– Ångestkunskap
– Fight/flight responsen
– Gradvis exponering
– Oro
– Oroshantering


Gruppbehandlingar

På masthugget familjeläkare och BVC kan du få hjälp med sömnproblem och stressrelaterade problem i gruppbehandling:

Sömngrupp
Gruppen är för dig som vill arbeta strukturerat med dina sömnproblem och få råd och strategier för att komma vidare och lära dig sova bättre. Teori varvas med analys av dina sömbesvär och praktiska övningar. Mycket av arbetet baseras på att du arbeta aktivt med hemuppgifter mellan grupptillfällena.

Inför gruppstarten ringer en av kursledarna upp dig som är anmäld för att få en bild av dina sömnproblem och svara på eventuella frågor. Gruppen leds av psykolog och fysioterapeut och vi ses vid 7 tillfällen, 2 timmar per tillfälle. Kostnad 50 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Stressgrupp
Gruppen är för dig som mår dåligt på grund av stress. Teori om stress och stressrelaterad ohälsa varvas med analys av dina problem. Vi gör praktiska övningar tillsammans och jobbar med strategier som kan hjälpa dig att må bättre. Mycket av arbetet baseras på att du arbetar aktivt med hemuppgifter mellan grupptillfällena.

Inför gruppstarten ringer en av kursledarna upp dig som är anmäld för att få en bild av dina problem och svara på eventuella frågor. Gruppen leds av PTP-psykolog och arbetsterapeut och vi ses vid 6 tillfällen, 2 timmar per tillfälle. Kostnad 50 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Välkommen att anmäla ditt intresse till din läkare.


Internetbehandling

På Masthugget familjeläkare och BVC kan du få hjälp med nedstämdhet, ångest, oro, sömnbesvär eller stressrelaterade besvär via Internetbehandling baserad på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Vi väljer program utifrån vilket problem du behöver hjälp med.

Programmen är upplagda som kurser och består av textmaterial och filmer som du tar del av hemma. Du får också övningar att jobba med.

För att få behandlingen behöver du har tillgång till dator och internet varje dag samt ha tid att arbeta aktivt med behandlingen. Det innebär bland annat att du behöver läsa 10-20 sidor text i veckan och göra övningar som tar ett par timmar per vecka (tidsåtgången är motsvarande i traditionell KBT- behandling). Behandlingen pågår i cirka 3 månader.

Inför behandlingen har du telefonkontakt med psykolog. Du får då möjlighet att beskriva dina problem och utifrån det se vilket program som är ett bra alternativ för dig. Under behandlingens gång har du kontakt med psykolog via telefon eller meddelanden varje vecka.

Programmen är utvecklade av Livanda, för att läsa mer kan du gå in på Livandas hemsida. Programmen är utvärderade med goda resultat och du jobbar ungefär som du skulle ha gjort om du gick i en traditionell KBT-behandling. Behandlingarna är kostnadsfria.

Välkommen att anmäla ditt intresse hos din läkare.


Individuell korttidsterapi

I den individuella behandlingen arbetar vi med vetenskapligt beprövade metoder; Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De innebär ett aktivt förhållningssätt där vi arbetar med olika strategier för att förbättra din psykiska hälsa. Under ditt första besök får du berätta om dig själv; dina besvär och din livssituation. Vi informerar om psykisk ohälsa och tar tillsammans med dig fram en handlingsplan för hur du kan hantera dina problem och må bättre.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av psykologkontakten krävs det att du är beredd att engagera dig i behandlingen vilket bland annat innebär att du får göra hemuppgifter.

Korttidsterapi hos oss innebär ca 5 sessioner. Varje session är ca 50 minuter. Varje besök kostar 50 kr, högkostnadskort gäller.