Länkar

Folkhälsomyndigheten Fördjupande information om vaccination
Familjemottagningen Råd och stöd för föräldrar och barn 0 – 20 år
Vårdguiden 1177 – barn och föräldrar

Mat

Amningshjälpen
Livsmedelsverket

Säkerhet

Konsumentverket om barnsäkerhet
Trafiksäkerhet
Din säkerhet – barn & unga – om barns säkerhet hemma, vid vatten, i trafik mm. Bra filmer och checklistor för olika åldrar
Giftinformation – första hjälpen vid förgiftningar
Barnsäkerhet och Första hjälpen utbildning i Sverige

Relationer

Kvinnofridslinjen – nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld
Kriscentrum för män – relationsproblem i förhållandet, problem med sitt föräldraskap, utsatt för hot eller våld

Öppna förskolor

Öppna förskolor Göteborgs stad

 

Välkommen till oss på BVCDetta gör vi på BVCVaccinationerUtbildningarLänkar
Sanaz Ataollahi, barnsjuksköterska och Jonna Lundin, distriktssköterska
Vi som arbetar på BVC: Sanaz Ataollahi, barnsjuksköterska och Jonna Lundin, distriktssköterska.