Äldremottagning

Masthugget Familjeläkare och BVC
För dig som är 75 år eller äldre

Välkommen till oss!

Äldresköterskan finns till för dig som är 75 år eller äldre och som är listad på Masthugget Familjeläkare och BVC.

Vi kan hjälpa dig att se över medicinska och sociala behov. Vid behov kan hembesök erbjudas.

Äldresköterskan kan ha en samordnande roll gentemot övriga vården och kan hjälpa till när kontakt behöver tas med till exempel läkare, biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vårt mål är att du som äldre ska känna dig trygg i vården och veta hur du ska komma i kontakt med oss.

Vad kan du få hjälp med?

 • Hembesök vid behov
 • Läkemedelsgenomgång
 • Hälsosamtal
 • Provtagning och blodtryckskontroll
 • Förskrivning av Fysisk aktivitet på recept
 • Rådgivning och stöd för patienter och närstående
 • Minnestest/Uppföljning av Demenssjukdom
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Vaccination mot influensa och lunginflammation
 • Information kring förebyggande av fallskador
 • Samordnad individuell planering
 • Förmedla kontakt med andra vårdgivare

 

Kontaktuppgifter till Äldresköterska

Lisa Vångfors Cedergårdh
Masthugget Familjeläkare och BVC
Andra Långgatan 48
413 27 Göteborg
Telefon: 031-793 85 15
Telefontid Måndag och Onsdag 13-15

För kontakt med oss övriga tider ring vår växel 031-793 85 00 och tryck 3 för rådgivning samt 1 för att bli uppringd.