Utbildningar

Föräldragrupp

Vi startar föräldragrupper med jämna mellanrum. Ni får under föräldraträffarna råd och information samt möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Barn-HLR

Vi erbjuder även utbildning i Barn-HLR. Kursen startar kontinuerligt under året.