Att bli förälder innebär en omvälvande händelse i livet. Vi erbjuder därför förstagångs­föräldrar möjlighet att delta i föräldra­grupps­verksamhet. Vi träffas fem gånger under ditt barns första levnadsår.

Vi anordnar spädbarnsmassage efter förfrågan. Ni är välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av att delta.

Utbildningar

Föräldragrupp

Ni får råd och information från oss på BVC samt möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar. Träffarnas innehåll anpassas efter era önskemål och kan beröra ämnen som sömn, föräldrarollen, olycksfall, kost och barnets utveckling. Båda föräldrarna är välkomna!

Spädbarnsmassage

För närvarande erbjuder vi inte spädbarnsmassage, men hoppas kunna göra det längre fram!

Babymassage är ett fantastiskt sätt att fördjupa kontakten och stärka den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn. Det är avslappnande och välgörande för båda parter. Spädbarnsmassage är en urgammal konst som gjorts i olika delar i världen och skänker samhörighet mellan förälder och barn. Massagen är ingen behandling utan ger avslappning och välbefinnande.

Forskning har påvisat ett flertal positiva effekter såsom att immunförsvaret förstärks, bättre viktökning hos det nyfödda barnet, matsmältningen stimuleras liksom bättre tarmfunktion vilket i sig lindrar magknip och förstoppning. Sömnen förbättras och genom att huden stimuleras förbättras även barnets motorik och beröringssinne. Ja, listan på goda effekter är lång och vi kommer att prata mer om det när kursen väl börjat.