Utbildningar

Föräldragrupp

Våra föräldragrupper startar med jämna mellanrum och erbjuds till förstagångsföräldrar med barn under 6 månader. Vi startar våra föräldragrupper med fem tillfällen spädbarnsmassage och sedan tre träffar med olika teman som rör barn och föräldraskap. Ni får under föräldraträffarna råd och information från oss på BVC samt möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Spädbarnsmassage

Babymassage är ett fantastiskt sätt att fördjupa kontakten och stärka den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn. Det är avslappnande och en mysig stund för er båda. Spädbarnsmassage är en urgammal konst som gjorts i olika delar i världen och skänker samhörighet mellan förälder och barn. Massagen är ingen behandling utan ger avslappning och välbefinnande.

Forskning har påvisat ett flertal positiva effekter såsom att immunförsvaret förstärks, bättre viktökning hos det nyfödda barnet, matsmältningen stimuleras liksom bättre tarmfunktion vilket i sig lindrar magknip och förstoppning. Sömnen förbättras och genom att huden stimuleras förbättras även barnets motorik och beröringssinne. Listan på goda effekter är lång och vi kommer att prata mer om det när kursen börjat.