Välkommen till BVC

 

Välkommen till vårt BVC. Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn och ge en god och trygg omvårdnad från den allra första spädbarnstiden tills barnet börjar skolan. De förebyggande insatser som vi erbjuder ska vara ett stöd för dig som förälder när det gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Vi följer det svenska barnhälsovårdsprogrammet. På våra besök följer vi ditt barns tillväxt och utveckling. På BVC arbetar vi med hela familjen, med barnets bästa i fokus. Hos oss får du råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa. Vid behov erbjuds stöd från psykolog, barnläkare, socionom och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.

I barnhälsovårdsprogrammet ingår utöver hälsobesöken även barnvaccinationerna

Följ länken nedan för mer information
https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/

Under året kommer vårt BVC anslutas till det Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.
Följ länken nedan för mer information
https://bhvq.se/for-vardnadshavare-och-barn/