Vanliga frågor

Har jag som patient hos er en PAL (patientansvarig läkare) ?

Vi tror att det är fördelaktigt att man får träffa samma läkare så långt det är möjligt. Därför har vi valt att arbeta utifrån principen att varje patient ska ha en patientansvarig läkare (PAL) hos oss. Du som redan är patient hos oss har tilldelats en PAL. Du som är ny patient tilldelas i de flesta fall automatiskt en PAL när du listar dig hos oss.
Under vissa perioder kan det hända att din doktor är på utbildning, är sjuk eller har semester. Då finns det alltid en annan doktor i tjänst som kan träffa dig.
Skulle du vilja byta PAL så försöker vi tillmötesgå det om möjligt. Du får då komma med önskemål om detta och sedan går vi igenom dessa önskemål med jämna mellanrum. Vi måste samtidigt se till att fördelningen av patienter är jämnt fördelad mellan våra läkare och kan därför inte garantera ett byte. Du har kvar din ursprungliga doktor tills du fått bekräftat att du får en ny patientansvarig läkare.

Får man träffa sin vanliga doktor på akutbesök?

Vi tror att det är fördelaktigt att man får träffa samma läkare vid sina besök. Därför försöker vi i möjligaste mån erbjuda även akuta tider till din patientansvariga läkare i första hand. Men om din läkare är fullbokad eller t.ex. har semester så kan vi naturligtvis erbjuda en tid till en annan läkare, om ditt ärende är akut.

Jag behöver förnya ett recept, kan ni hjälpa mig på en akut tid?

Självklart kan vi det. Om det är recept du fått från oss tidigare kan du också förnya dessa via 1177, mina vårdkontakter. Om det har gått längre än ett år sedan senaste läkarbesöket eller om receptförnyelsen gäller narkotikaklassade läkemedel så vill vi att du kommer på personligt besök till din läkare.

Hur långa är de akuta besöken till doktor?

För att alla som kommer till oss ska få hjälp så har våra läkare något som heter akuta besök, vilket är ett kortare besök. Om du har flera problem du vill ta upp med doktorn är det därför bäst om du väljer det som är viktigast för dig idag. Självklart bokar vi ett längre läkarbesök till dig där du kan få hjälp med dina andra besvär.

Jag behöver sjukskrivas, kan ni hjälpa mig?

Korta sjukskrivningar (dag 7-14) kan vi hjälpa dig med på bokade akuta besök. Längre sjukskrivningar är oftast mer komplicerade och då behöver vi mer tid för att handlägga ditt ärende. Därför rekommenderar vi dig att boka en längre tid till läkare i sådana fall.

Jag har ont i halsen. Behöver jag antibiotika?

Vanligen behöver man inte antibiotika för halsont. De allra flesta halsinfektioner orsakas nämligen av virus och antibiotika hjälper inte mot virusinfektioner. Vid lindrig halsfluss har man inte någon nytta av antibiotika.

Varför är listning så viktigt?

De patientavgifter som betalas i kassan för tex läkarbesök och besök hos sköterska går direkt till landstinget. Istället kommer större delen av våra intäkter från Västra Götalandsregionen, där vi får betalt av landstinget beroende på hur många listade patienter vi har. Detta utgör den största delen av den ersättning vi får för att betala bland annat löner till läkare, sköterskor och annan personal, lokaler, prover och undersökningar. Man kan säga att din listning är ersättningen till vårdcentralen för att hjälpa dig.

Kostar det något att lista sig?

Det kostar inget att lista sig hos oss, men om du inte är listad hos oss blir ditt besök hos oss dyrare för dig. Listningen gäller från och med dagen efter din listningsförfrågan inkommer till oss – så det är klokt att lista sig i förväg om man vill undvika onödiga kostnader!

Vad är en specialist i allmänmedicin?

Precis som man kan specialisera sig till hjärtläkare eller kirurg kan man i Sverige specialisera sig i allmänmedicin. Man har då bred kunskap inom hela det spektrum av patienter som kan dyka upp på en vårdcentral. Allmänspecialister kallas ibland också för distriktsläkare. Allmänspecialisten har också en viktig vägledande uppgift för att remittera patienter till rätt annan vårdinstans om det behövs.

Vad är en ST-läkare?

En ST-läkare är en legitimerad läkare som på vårdcentralen genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin. Utbildningen genomförs parallellt med det vanliga patientarbetet och tar ca 5 år. Under utbildningen är det obligatoriskt att tjänstgöra på sjukhus under vissa perioder. Om du har en ST-läkare som din läkare kan det hända att din läkare periodvis tjänstgör på sjukhus. En kollega kommer under den perioden att tillfälligt bli din ansvariga läkare.