Det känns bra att alltid möta samma sköterskor och doktor när man kommer hit. Dessutom är det tryggt och bekvämt att hela familjen går till samma vård­central”, säger Jonathans pappa Petter.

Detta gör vi på BVC

BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under den första månaden träffas vi varje eller varannan vecka, upp till fyra månader träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med sjuksköterska eller läkare.

På barnavårdscentralen kan du få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Vi kan vid behov erbjuda stöd ifrån psykologer, barnläkare, dietist, socionom och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.

Barnavårdscentralen ordnar också föräldragrupper, läs gärna mer under utbildningar.

 

Hälsoundersökning på BVC

7-14 dagar Hembesök, presentation av BVC
(Vända dig till BB under första levnadsveckan)
4 veckor Läkarkontroll, tillväxt, utveckling
6 veckor –
2 månader
Tillväxt, utveckling
3 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
4 månader Tillväxt, utveckling, kost
5 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
6 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling
8 månader Tillväxt, utveckling, barnsäkerhet
10 månader Tillväxt, utveckling
12 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling, vaccination
18 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
2½ – 3 år Tillväxt, utveckling, språk och tal
4 år Tillväxt, utveckling, syn, språk och tal
5 år Tillväxt, utveckling, vaccination