Detta gör vi på BVC

Vi inom barnhälsovården följer ditt barn från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet. På våra besök följer vi ditt barns tillväxt samt uppföljning av barnets utveckling. Vi arbetar förebyggande för att kunna upptäcka eventuella problem och sjukdomar. På BVC arbetar vi med hela familjen, med barnets bästa i fokus. Vi vill gärna träffa båda föräldrar vid besöken när det är möjligt.

Vi följer det nationella barnvaccinationsprogrammet, du kommer få information och chans att ställa frågor kring vaccinationer under era besök på BVC.

På BVC kan du få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

För att värna om våra minsta barn på BVC är det viktigt att du ombokar ert besök vid sjukdom. Behöver ni söka vård för sjukt barn kontakta vårdcentralen i första hand.

Vid behov erbjuds stöd från psykologer, barnläkare, dietist, socionom och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.
På vårt BVC finns även möjlighet att medverka i föräldragrupper.

Hälsoundersökning på BVC

ÅLDER INNEHÅLL VACCINATIONER
Nyfödd Hembesök erbjuds, inskrivningsbesök. Första veckan tillhör barnet BB mottagningen. Ev remiss för vaccin mot tuberkulos skickas
2-3 veckor Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning
4 veckor Teambesök (läkare och BHV-sjuksköterska)
6 veckor Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning Vaccination mot rotavirus
8 veckor Tillväxt, EPDS (enskilt samtal med födande förälder)
3 månader Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, enskilt samtal med icke födande förälder Vaccination mot rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit B, pneumokocker
4 månader Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, kost
5 månader Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit B, pneumokocker
6 månader Teambesök (läkare och BHV-sjuksköterska)
8 månader Hembesök erbjuds, tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, barnsäkerhet
10 månader Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning
12 månader Teambesök (läkare och BHV-sjuksköterska) Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit B, pneumokocker
18 månader Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
2,5 år Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, språkbedömning
3 år Teambesök (läkare och BHV-sjuksköterska), språkbedömning
4 år Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, språkbedömning, synprövning
5 år Tillväxt, föräldrastöd, hälsoundersökning, avslutande samtal inför skolstart Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

* Utöver ovan nämnda besök, kan det vid behov tillkomma extra besök.

* Vid återbud senare än 24 timmar utan giltig anledning innan besök eller vid uteblivet besök debiteras 100kr.