Psykologmottagning

På psykologmottagningen arbetar legitimerade psykologer. Vi arbetar med olika psykologiska insatser för dig med psykisk ohälsa som tex nedstämdhet, oro och ångest. Det innebär att du efter läkarbedömning kan erbjudas gruppbehandling, internetbehandling eller korttidsterapi. 

Gruppbehandlingar

På Masthugget familjeläkare och BVC kan du få hjälp med sömnproblem och stressrelaterade problem i gruppbehandling:

Sömngrupp
Gruppen är för dig som vill arbeta strukturerat med dina sömnproblem och få råd och strategier för att komma vidare och lära dig sova bättre. Teori varvas med analys av dina sömnbesvär och praktiska övningar. Mycket av arbetet baseras på att du arbeta aktivt med hemuppgifter mellan grupptillfällena.

Inför gruppstarten ringer en av kursledarna upp dig som är anmäld för att få en bild av dina sömnproblem och svara på eventuella frågor. Gruppen leds av psykolog och fysioterapeut och vi ses vid 7 tillfällen, 2 timmar per tillfälle. Kostnad 50 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Stressgrupp
Gruppen är för dig som mår dåligt på grund av stress. Teori om stress och stressrelaterad ohälsa varvas med analys av dina problem. Vi gör praktiska övningar tillsammans och jobbar med strategier som kan hjälpa dig att må bättre. Mycket av arbetet baseras på att du arbetar aktivt med hemuppgifter mellan grupptillfällena.

Inför gruppstarten ringer en av kursledarna upp dig som är anmäld för att få en bild av dina problem och svara på eventuella frågor. Gruppen leds av PTP-psykolog och arbetsterapeut och vi ses vid 6 tillfällen, 2 timmar per tillfälle. Kostnad 50 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Välkommen att anmäla ditt intresse till personal på vårdcentralen.

Multimodal rehabilitering vid smärta

Multimodal rehabilitering (MMR) är en omfattande gruppbehandling för patienter som lider av kronisk smärta i rygg, nacke eller axlar. Inom MMR arbetar flera yrkeskategorier i ett team kring varje patient. Innan behandling får man som patient träffa hela teamet (bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut) för att berätta om sina smärtrelaterade besvär. Teamet beslutar sedan om MMR skall påbörjas. Därefter skapas en individuell rehabiliteringsplan som baseras på just dina behov. Behandlingen består av två delar.

  1. Smärthanteringskurs tillsammans med psykolog. Gruppen baseras på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment therapy (ACT). Kursen innehåller teoridelar, praktiska övningar och problemanalyser. Du får också möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter med andra gruppmedlemmar som förstår och lyssnar. Syftet med smärtrehabilitering är att få ökad livskvalitet samt ökad förmåga att hantera smärtan.
  2. Kroppsmedvetandeträning (KMT) med fysioterapeut. KMT syftar till att hitta avspändhet i vardagen. Det finns ett tydligt samband mellan kropp och själ och vår livssituation avspeglar sig ofta i olika kroppsliga reaktioner. En ökad kroppsmedvetenhet ger möjlighet till att lyssna och respektera kroppens signaler. Träningen syftar även till att lära sig att vara i nuet vilket ökar möjligheten till avspänning.

För att gå multimodal rehabilitering behöver du vara i arbetsför ålder, dvs 16-67 år. Du behöver också vara medicinskt färdigutredd. Gruppen pågår under 8 veckor. Kostnad 50 kr/tillfälle, högkostnadskort gäller.


Internetbehandling

På Masthugget familjeläkare och BVC kan du få hjälp med nedstämdhet, ångest, oro, sömnbesvär eller stressrelaterade besvär via Internetbehandling baserad på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Vi väljer program utifrån vilket problem du behöver hjälp med.

Programmen är upplagda som kurser och består av textmaterial och filmer som du tar del av hemma. Du får också övningar att jobba med.

För att få behandlingen behöver du har tillgång till dator och internet varje dag samt ha tid att arbeta aktivt med behandlingen. Det innebär bland annat att du behöver läsa 10-20 sidor text i veckan och göra övningar som tar ett par timmar per vecka (tidsåtgången är motsvarande i traditionell KBT- behandling). Behandlingen pågår i cirka 3 månader.

Inför behandlingen har du telefonkontakt med psykolog. Du får då möjlighet att beskriva dina problem och utifrån det se vilket program som är ett bra alternativ för dig. Under behandlingens gång har du kontakt med psykolog via telefon eller meddelanden varje vecka.

Programmen är utvecklade av Livanda, för att läsa mer kan du gå in på Livandas hemsida. Programmen är utvärderade med goda resultat och du jobbar ungefär som du skulle ha gjort om du gick i en traditionell KBT-behandling. Behandlingarna är kostnadsfria.

Välkommen att anmäla ditt intresse hos din läkare.


Individuell korttidsterapi

I den individuella behandlingen arbetar vi med vetenskapligt beprövade metoder; Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De innebär ett aktivt förhållningssätt där vi arbetar med olika strategier för att förbättra din psykiska hälsa. Under ditt första besök får du berätta om dig själv; dina besvär och din livssituation. Vi informerar om psykisk ohälsa och tar tillsammans med dig fram en handlingsplan för hur du kan hantera dina problem och må bättre.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av psykologkontakten krävs det att du är beredd att engagera dig i behandlingen vilket bland annat innebär att du får göra hemuppgifter.

Korttidsterapi hos oss innebär ca 5 sessioner. Varje session är ca 50 minuter. Varje besök kostar 50 kr, högkostnadskort gäller.